Vigtigt at tænke på før en plastikoperation i udlandet

Selv om den danske plastikkirurgi generelt holder en høj international standart, findes der også en del udenlandske plastikkirurger og klinikker som har lige så høj kvalitet i udførelsen af plastikoperationer som de danske.

En vigtig faktor, som man skal være opmærksom på, som patientUdfordringen ligger dog i at finde den rigtige klink i udlandet, hvis man overvejer f.eks. at gennemgå en brøstforstørrelse, maveplastik, fedtsugning, næseplastik eller en anden form for plastikoperation.

En vigtig faktor, som man skal være opmærksom på, som patient, er at man ikke skal lade prisen veje for tungt i beslutningen om hvilken klinik man vil vælge. Præcis som i Danmark, findes der på udenlandske klinikker et tydeligt forhold mellem prisen og udførelsens kvalitet.

Videre følger en punktliste som præciserer hvad som er det vigtigste at tænke på når man overvejer at få udført plastikkirurgi i udlandet.

1. Forstå indgrebet

Som patient har man altid ansvar for selv at skaffe information om det indgreb man vil have foretaget. Dette er endnu vigtigere hvis man tænker på at få udført sit indgreb i udlandet. Dette er nemlig sådan at en plastikoperation kan udføres på forskellige måder og med forskellige teknikker. Nogle af disse teknikker og metoder kan være gamle og andre ikke nok afprøvede for at være tilpas sikre.

Som patienten ved en klinik i udlandet, skal man sikre sig at det planlagte indgreb vil blive udført med en afprøvet og godkendt metode og i tilfælde af anvendelse af implantater, skal man være sikker på at disse kommer fra en godkendt producent.

Forstå indgrebetPå vores informationsside om de forskellige plastikoperationer » beskrives de godkendte operationsmetoder for de forskellige indgreb. De skal sikre Dem, at Deres plastikoperation i udlandet vil blive udført vha. en af de metoder, der er nævn i listen.

De skal også tænke på, at det er en god idé at komme til et konsultationsbesøg hos en dansk plastikkirurg. Der kan De få information om indgrebet og kan stille spørgsmål om hvilke risici og muligheder der er forbundet med indgrebet. Konsultationsbesøg plejer at koste omkring 500 kr.

2. Valg af etableret klinik og kontrol af kirurgens kompetence

Uddannelseskrav for en specialist i plastikkirurg er stort set ens verden over, præcis som metoderne, der anvendes inden denne type kirurgi. En patient kan derfor i teori forvente at få de samme gode resultater af f.eks. maveplastik, fedtsugning, næseplastik osv. udført på en udenlandsk klinik, som på en dansk klinik. MEN, præcis som i Danmark, er slutresultatet altid afhængig af hvem der udfører operationen og hvilken udrustning og personale man har til sin rådighed.

Valg af etableret klinik og kontrol af kirurgens kompetenceAt sikre sig en god kirurg og en god klinik, er den vigtigste opgave man har som patient, hvis man overvejer at gennemgå plastikoperation i udlandet. Desværre kan opgaven være svær, bl.a. på grund af sprogbarriere og det faktum at mange udenlandske klinikker anvender misvissende markedsføring for at dække mangel på kompetence.

Præcis som i Danmark, findes der i udlandet foreninger for forskellige lægespecialister. For æstetisk plastikkirurgi i Danmark hedder foreningen Dansk Selskab for Æstetisk Plastikkirurgi. I hvert land findes der en modsvarende lokal forening. Hvis man skal oversætte til engelsk, vil de fleste af disse foreninger hedde The + landets navn + Society for Aesthetic eller Cosmetic Surgery.

I nogle lande findes der ingen forening for lige præcis den æstetiske kirurgi, men hvor hele den plastikkirurgiske branche bliver samlet i en og den samme forening. Et eksempel på sådan et land er Polen, hvor foreningen heder The Polish Society of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery.

Gennem at vælge en kirurg som er medlem af den lokale specialistforening for plastikkirurgi, kan man sikre sig at man vil komme til en person som har den nødvendige kompetence som kræves for at udføre en plastikoperation.

Hvid den lokale forening er en samlings forening for alle plastikkirurger, skal De undersøge at kirurgen har specialistkundskaber og erfaring i æstetisk plastikkirurgi. Dette indebærer at kirurgen skal have gennemgået specialistuddannelse i plastikkirurgi med yderligere specialistoverbygning indenfor æstetisk plastikkirurgi.

Hvordan man kontrollerer kirurgens baggrund, er forskelligt fra land til land, men De skal starte med at spørge Deres kirurg om hans/hendes uddannelsesbaggrund, kompetence og erfaring i æstetisk plastikkirurgi. De kan også spørge om hvor mange af den type indgreb som De vil have udført, kirurgen personligt har gennemført. Derudover kan De også bede om at se billeder af de udførte operationer.

3. Behøvet for efterpleje

Behøvet for efterplejeNår De får gennemført en plastikoperation på en dansk klinik, vender de ofte tilbage til klinikken indenfor to uger efter Deres indgreb for efterkontrol og for at tage eventuelle sting og bandage af. Hvis der opstår komplikationer, vender De tilbage til klinikken for at gennemgå behandling, der enten skal korrigere eller fjerne komplikationen.

Efterkontrollen og efterfølgende besøg er ofte ikke praktisk mulige hvis man får gennemført sit indgreb på en udenlandsk klinik. Men uanset hvad, er efterfølgende besøg hos en plastikkirurg nødvendigt og dette skal ikke være noget problem. De som dansk statsborger har krav på sygepleje og besøg hos lægen, uanset om Deres tilstand er forårsaget af en plastikoperation i udlandet eller er kommet som resultat af andre årsager.

Kontrolbesøg hos plastikkirurg, stingtagelse og efterpleje er dog noget De skal selv sørge for at arrangere. Ofte planlægger man sin operation og rejse på den måde, at man kan besøge klinikken en gang til før afrejsen.

Hvis der opstår komplikationer der kræver omoperation i forbindelse med Deres plastikkirurgi i udlandet, efter at De er vendt hjem, skal De tage tilbage til klinikken eller søge hjælp hos en dansk plastikkirurg. Derfor er det vigtigt at De undersøger hvilke regler der gælder for omoperation på den valgte udenlandske klinik. De skal klargøres hvem der vil stå for rejseomkostninger og selve omoperationsomkostninger, hvis behovet opstår.

4. Den forberedende helbredsundersøgelse

Før et plastikkirurgisk indgreb skal der foretages en helbredsundersøgelse. Undersøgelsen består af tre dele. Den ene del indebærer at De skal svare på et antal spørgsmål omkring Deres generelle helbredstilstand. Den anden del er fotografering af operationsområdet. Den tredje del indebærer helbredskontrol gennem prøvetagning.

Det er afhængigt af indgrebstype hvor stor en helbredsundersøgelse man skal gennemgå. Når Deres indgreb bliver udført på en dansk klinik, vil klinikken stå for denne forberedende kontrol. Når man gennemgår sin plastikoperation i udlandet, skal man ved kortere rejser selv udfylde en blanket, skaffe billeder af operationsområdet og besøge en dansk privatlæge for den forberedende helsekontrol. Derefter vil man sende blanketten med svar på spørgsmål, samt billeder og eventuelle prøveresultater til den udenlandske klinik.

Mange udenlandske klinikker har færdige blanketter med instruktioner om hvilken type af kontrol privatlægen skal foretage på patienten. Oftest kan den privatlæge som foretager forberedelseskontrol også hjælpe med at tage billeder af operationsområdet og tage sig af efterkontrol efter at man er vendt hjem.

5. God kommunikation

God kommunikationEn af de typiske årsager til utilfredshed med plastikkirurgiske indgreb, er baseret på dårlig kommunikation mellem patient og kirurg. Det er derfor meget vigtigt at De og Deres kirurg forstår hinanden, især i forbindelse med de resultater De gerne vil opnå.

Mange udenlandske klinikker har patientkoordinatorer og kirurger som kan tale godt engelsk. Nogle har oven i købet personale der taler et af de nordiske sprog, eller har en tolk ansat.

Inden De vil få foretaget Deres plastikkirurgi i udlandet skal De under alle omstændigheder møde Deres plastikkirurg og tale med ham/hende inden indgrebet bliver udført. Den klinik som ikke kan tilbyde denne mulighed, skal fravælges med det samme.

Mødet med kirurgen sker normalt i forbindelse med at De skriver Dem ind på klinikken én eller et par dage før Deres operation. Ved enklere indgreb, sker mødet i forbindelse med at De ankommer til klinikken for at få foretaget indgrebet. Hvis De ikke føler at Deres møde med kirurgen gik godt, skal De ikke gå videre og få foretaget indgrebet.

De kan læse mere om hvad De skal tænke på i forbindelse med mødet på siden om konsultationsbesøg før plastikkirurgi ».

6. Betaling

BetalingDet er normalt, at De vil blive bedt om at betale ca. 10 % af operationsprisen til klinikken i forbindelse med at De booker tid til Deres plastikoperation. De resterende penge vil De betale i forbindelse med udskrivning.

De fleste klinikker accepterer både kontanter og kreditkort. Inden De booker tid til Deres plastikoperation, skal De være sikker på at De kender alle regler som gælder på den udvalgte klinik.

Tjekliste før plastikkirurgi i udlandet

For den som overvejer at gennemgå en plastikoperation i udlandet, er det første og det vigtigste man skal gøre at finde tilstrækkelig med information. Videre følger en tjekliste som fremhæver de vigtigste punkter i Deres forberedende informationssøgning.

Det indgår i Deres ansvar som patient at undersøge følgende:

  1. Det pågældende indgreb generelt
  2. Hvilken metode som vil blive anvendt (type af, snit, anæstesi, sting osv.)
  3. Risici for bivirkninger og komplikationer
  4. Behovet for efterpleje og restriktioner efter operation
  5. Kirurgens fulde navn, uddannelse, specialistkompetencer, erfaring med det pågældende indgreb og medlemsstatus i den lokale specialistforening for æstetisk plastikkirurgi
  6. Prisen for operation og detaljeret beskrivelse af hvad som indgår i denne pris
  7. Hvem som står for omkostninger ved evt. omoperation eller anden pleje
  8. Mulighed til kontakt med referencepatienter
  9. Mulighed for at se referencebilleder
« Introduktion til plastikkirurgi udenlands | Klinikker og arrangører for plastikkirurgi i udlandet »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk