Valg af brystimplantater – silikone eller saltvandsimplantat?

Der findes et stort antal af forskellige brystimplantater og producenter i verden. Brystimplantater varierer i størrelse, form, overflade, indhold og kvalitet. Det er vigtigt for patienten at kende brystimplantaternes forskellige egenskaber og vigtigheden af at de holder en høj kvalitet. Den første del af denne informationsside om brystforstørrelse omhandler derfor dette område.Valg - silikoneimplantat eller saltvandsimplantat

Der findes to hovedtyper af brystimplantater, silikone- og saltvandsimplantater. Begge typer implantater har silikone overtræk, men kan enten være fyldte med saltvandsopløsning, kohæsiv (formfast) silikonegel, eller tyktflydende silikonegel.

Der findes også implantater som er en blanding af de to nævnte hovedtyper. De blev skabt for at kombinere de fordelagtige egenskaber fra begge implantattyper, men bliver stadigvæk anvendt i meget begrænset mængde.

Silikoneimplantater er mest anvendte

Silikoneimplantater er mest anvendteBaseret på oplysninger fra de to største leverandører af brystimplantater, Mentor og Allegran (tildligere Inamed), fordeler salg af brystimplantater i Norden sig med 90 % som værende silikoneimplantat og 10 % saltvandsimplantat. Stort set alle silikoneimplantater der bliver solgt er implanter af kohæsiv type, fyldt med formast gel.

Ud fra de givne oplysninger, fremstår det klart hvilken type af brystimplantater de nordiske kirurger foretrækker – silikoneimplantat af kohæsiv type med formfast gel.

Saltvandsimplantater mere anvendt i USA

I USA ser billedet lidt anderledes ud. Der ligger salg af de to typer implantater på 50/50 mellem saltvands- og silikoneimplantater. Forklaringen på dette kan skyldes det faktum, at salg af Saltvandsimplantater mere anvendt i USAsilikoneimplantater var forbudt af den amerikanske Mad – og lægemiddelforvaltnings organisation (FDA) frem til 17. november 2006. Der er givetvis mange amerikanske kirurger der fortsætter med at arbejde med den type implantater de kender og dette kan forklare forskellene mellem salgsmønstre i Europa og USA.

Årsagen til salgsforbud på silikoneimplantater i USA ligger i, at der pågik et studie, der skulle undersøge eventuelle sammenhæng mellem anvendelse af silikonefyldte implantater og brystcancer. Sammenhænget kunne ikke bevises og derfor blev salgsforbudet ophævet. Det er dog kun silikoneimplantater fyldt med kohæsiv gel, der må sælges i USA og kun leverandørerne Mentor og Allergan har adgang til dette marked.

Brystimplantater fyldte med flydende silikonegel er på vej væk

Siden de kohæsive silikoneimplantater kom på markedet, har de næsten helt erstattet anvendelse af brystimplantater fyldt med flydende silikonegel. De fleste kirurger mener, at de er forældet og at der ikke findes grund til at anvende dem længere.

Det primære valg hos nordiske plastikkirurger år 2009 er, silikoneimplantater fyldt med kohæsiv (formfast) silikonegel.

De kohæsive brystimplantater

kohæsive brystimplantaterDen silikone der fylder de kohæsive brystimplantater, kan have forskellige fasthedsgrad. I den laveste fasthedsgrad (kohæsivitet) er gelen meget hårdflydende og i den højeste fasthedsgrad er den helt formbestandig.

Producenten vælger ofte at definere fasthedsgrad ud fra skalaen mellem 1 til 3, hvor 1 er den laveste kohæsivitet og 3 er den højeste.

Kohæsivitetens påvirkning af slutresultatet

Hvad forskellen på de adskillige fasthedsgrader er og hvilken effekt de har på slutresultatet kan være emnet til en uendelig debat. Man kan dog sige, at forskellen ligger i, at jo mere letflydende implantats indholdet er, des mere synker det ned mod bunden af implantatet. Det vil sige at brystimplantatet af lav kohæsivitet vil i en større udstrækning tilegne sig formen af et naturligt bryst. De skal tale med Deres kirurg om hvilken fasthedsgrad han/hun vil foreslå præcis til Dem for at opnå bedst mulig resultat. Spørg gerne Deres kirurg om hvilken fasthedsgrad af brystimplantater han/hun vil anbefale og hvorfor.

Saltvandsimplantaters egenskaber

SaltvandsimplantaterTilhængere af saltvandsimplantater er enige med at silikoneimplantater kan give et mere naturligt resultat og en bedre følelse pga. at deres indhold har en konsistens som i stor grad minder om naturlig brystvæv. Dog mener de at denne faktor har større vægt for kvinder med lidt af deres eget brystvæv end for kvinder som har meget af deres naturlige brystvæv for at dække implantatet. De sidst nævnte kan i følge dem, forvente et mindst lige så naturligt resultat med saltvandsimplantater.

Forskelle på saltvandsimplantater og silikoneimplantater

Ifølge tilhængere af saltvandsimplantater er den største ulempe ved silikoneimplantater at de kan give risiko for kapselkontraktur, som er den mest typiske komplikation ved enbrystoperation, at indsætningssnittet er længere, der er færre indsætningsalternativer og de er dyrere end saltvandsimplantater.

Forskelle på saltvandsimplantater og silikoneimplantaterNår det gælder en kapselkontraktur er problematikken, at næsten alle læger er relativt enige om at risikoen for en kapselstramning, er højre med et silikoneimplantat end med et saltvandsimplantat. Tilhængere af silikoneimplantater anser dog forskelle i ovennævnte faktorer for at være så små, at silikoneimplantaternes fordele er overvejene.

Et argument som tilhængere af saltvandsimplantater bruger, er, at hvis et silikoneimplantat fyldt med silikonegel (ej kohæsivimplantat) brister, risikerer silikonen at lække ud i en kapsellomme rundt om implantatet. Der kan der senere dannes vævs klumper som kan resultere i arvævsdannelse og skrumpning. Disse forandringer er smertefulde og skal behandles, hvor klumperne bliver fjernet kirurgisk.

Ovenstående ræsonnement er i sig selv ikke fejlagtig, men den omfatter kun de silikoneimplantater, der indeholder flydende silikone. De kohæsive silikoneimplantater kan ikke få silikonelækning selv om de kommer til skade.

Hvis/når et saltvandsimplantat brister, synker hylstret sammen og saltvandsopløsningen kommer ud i brystet og bliver transporteret væk på en naturlig måde for at komme ud af kroppen med urinen.

Prisen for at bytte implantat er oftest den samme som for at få et nyt, men den kan også være lidt lavere. En fordel i forbindelse med bytning af brystimplantater er, at efterfølgende restitueringsperiode opleves betydelig lettere end første operation.

« Introduktion til brystforstørrelse | Brystimplantaternes forskellige former »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk