Fordom blandt danskerne: Plastikkirurger er ikke ’rigtige’ læger

Fordomme og uvidenhed om plastikkirurgibranchen trives i bedste velgående blandt danskerne. Det viser en helt ny undersøgelse foretaget af Megafon for privathospitalet Citadellkliniken. Undersøgelsen påpeger bl.a., at mere end 700.000 voksne danskere ikke anser plastikkirurger som værende ‘rigtige’ læger. ”Det er dybt bekymrende for branchen”, udtaler Jørg Bohn, speciallæge i plastikkirurgi hos Citadellkliniken.

Den aktuelle undersøgelse, der er foretaget blandt 1000 danskere over 18 år, konkluderer, at plastikkirurgområdet er karakteriseret ved en stor uvidenhed blandt danskerne. Det fremgår af undersøgelsen, at hele 16 % af den voksne befolkning mener, at plastikkirurger i mindre grad eller slet ikke er ’rigtige’ læger og dermed sætter spørgsmålstegn ved plastikkirurgernes professionelle evner og ret til at praktisere deres erhverv. Således står plastikkirurgibranchen overfor et alvorligt imageproblem.

Jørg Bohn, speciallæge hos Citadellkliniken udtaler: ”Det er dybt bekymrende, at antagelsen om, at man ikke behøver at være uddannet læge for at arbejde som plastikkirurg, er så udbredt i befolkningen. Det skaber unødig utryghed omkring plastikkirurgi. En plastikkirurg er lige så veluddannet som en speciallæge i hjertekirurgi på et hospital”. Dette bekræftes af Adm. Direktør på Aleris-Hamlet Nis Alstrup: ”En plastikkirurg har efter uddannelsen til læge gennemgået en speciallægeuddannelse ligesom alle andre speciallæger”.

Endnu en fordom blandt danskerne: Brystimplantater skal udskiftes hvert 10. år

Undersøgelsen viser også, at 2 ud af 5 danskere antager, at brystimplantater skal udskiftes hvert 10. år. Det er særligt de unge mellem 18-29 år, der er uvidende på området, hvor 1 ud af 2 deler denne opfattelse. I følge Jørg Bohn er tiden løbet fra denne antagelse: ”10-års reglen gælder for flydende silikone- og saltvandsimplantater, som var de implantattyper, branchen arbejdede med før i tiden. I takt med den store udvikling på området har vi i over 15 år arbejdet med og ligeledes anbefalet skærefaste implantater, der indeholder en skærefast silikone gel. Disse implantater har som udgangspunkt ingen udløbsdato og skal altså ikke udskiftes hvert 10. år.”

Mere end 300.000 danskere har gennemført eller overvejet plastikkirurgi

Samtidig konkluderer undersøgelsen, at plastikkirurgi ikke ligger danskerne fjernt. Mere end 300.000 danskere har inden for de sidste fem år enten gennemført (4 %) eller overvejet (7 %) en kosmetisk operation.

Ifølge undersøgelsen er det i udtalt grad personer i alderen 18-49 år (i gennemsnit 10 % af gruppen), der overvejer indgreb, mens de gennemførte operationer er uafhængigt af alder. I begge tilfælde er andelen af kvinder markant større end mænd, idet tre gange så mange kvinder har gennemført en kosmetisk operation og mere end tre gange så mange har overvejet det.

Økonomi er mere afgørende end risiko for fejl, når danskerne fravælger plastikkirurgi

Undersøgelsen viser, at 69 % procent af danskerne er enige om, at plastikkirurgi ikke kun er for velhavende personer. Ikke desto mindre angiver 56 % af de, som har overvejet plastikkirurgi, at prisen er den primære årsag til, at de ikke har fået foretaget en kosmetisk operation. 22 % af de, der har overvejet en kosmetisk operation, angiver frygten for komplikationer og fejl som årsagen til, at de ikke har fået udført plastikkirurgi.

Plastikkirurgibranchen trænger selv til en ansigtsløftning

Privathospitalet Citadellkliniken har taget initiativ til den aktuelle markedsundersøgelse for netop at få afdækket danskernes potentielle fordomme omkring plastikkirurgi og gøre endeligt op med de mange misforståelser og negative antagelser i en ofte udskældt branche.

Speciallæge Jørg Bohn udtaler: ”Citadellkliniken ønsker med denne undersøgelse at afdække udvalgte fordomme og myter i befolkningen. Vi vil arbejde for at skabe et øget kendskab til plastikkirurgi på grundlag af reelle fakta. Uvidenhed og de mange skrækhistorier i medierne har medvirket til at underminere plastikkirurgibranchen, og vi har som branche desværre ikke formået at modbevise disse fordomme og forkerte antagelser på en saglig måde. Vi håber, at vi på sigt kan ændre på plastikkirurgiens slidte image og vil kontinuerligt arbejde på, at branchens omdømme i langt højere grad bliver baseret på fakta frem for fordomme.”

For yderligere information, fotos eller interviews kontakt:

Promote it!
Lisbeth Beyer Mogensen / lisbeth@promote-it.dk / 2636 1110
Gitte Lund / gitte@promote-it.dk / 5050 8202

Markedsundersøgelsen i tal:

 • Der er blevet gennemført 1.000 telefoninterviews fordelt på begge køn, over hele landet, i aldersgruppen 18+
 • 16 % af danskere over 18 år, 1 ud af 6 (ca. 736.000) anser i mindre grad eller slet ikke plastikkirurger som værende rigtige læger.
 • 2 ud af 5 danskere (18 %) tror, at brystimplantater skal udskiftes hvert 10. år. Markant flere kvinder (43 %) end mænd (35 %) har denne opfattelse. Antagelsen er endvidere særligt funderet hos unge mellem 18-29 år eftersom 51 % har svaret ja til påstanden.
 • 84 % mener ikke, at plastikkirurgi kun er for kvinder.
 • 300.000 danskere har enten fået foretaget (4 %) eller har overvejet (7 %) en kosmetisk operation indenfor de sidste 5 år. Her er langt flere kvinder (6%) end mænd (2%), der har fået foretaget operation. Af de, der har overvejet, er der 11 % kvinder og 3 % mænd.
 • 56 % af de, der har overvejet en kosmetisk operation, angiver prisen som den primære årsag til ikke at få udført operationen.
 • 22 % af de, der har overvejet en kosmetisk operation, angiver frygten for komplikationer og fejl som årsagen til, at de ikke får udført plastikkirurgi, mens 7 % henviser til historierne i medierne om operationsfejl, deformitet og inkompetente kirurger som den primære årsag.

Andet:

 • Man skal uddanne sig 9 år efter embedseksamen for at blive speciallæge i plastikkirurgi.
 • Uddannelsen til plastikkirurg er lige så lang som andre kliniske specialer – herunder uddannelsen til hjertekirurg.
 • Find mere information omkring uddannelsen til plastikkirurg i Danmark på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk.
 • Alle sygehuse og privathospitaler kan vælge at blive akkrediteret under Den danske kvalitetsmodel (DDKM), som er en model til kvalitetssikring af branchen. Se mere på: www.IKAS.dk.
 • I Sverige tager uddannelsen til plastikkirurg mellem 12-15 år og foregår på Universitetet og Universitetshospital.

Fakta om Citadellkliniken:

 • Citadellklinikken har haft adresse på Selma Lagerlöfsv. 55 i Landskrona, Sverige siden 1987.
 • Lægeteamet består af fem speciallæger i plastikkirurgi: Peter Cosmo, Jørg Bohn, Tuve Mårtensson, Helena Sveinsdottir og Göran Elmerstig.
 • Ca. 25 procent af Citadellklinikens kunder er danske.
 • Citadellkliniken er det største privathospital i Sydsverige.
 • De mest populære operationer på Citadellkliniken er brystoperationer og fedtsugninger.
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk