Metoder for hårtransplantation – FUE/FUT eller STRIP?

I mange år har der eksisteret forskellige metoder til hårtransplantation. Disse blev videreudviklet med tiden og blev forfinet, hvor der i dag generelt kun findes to metoder – FUE og STRIP/FUT-metode.

hårtransplantation – FUE/FUT eller STRIPFUE- metoden indebærer at enkelte hårsække/hårsækgrupper (1-4 hårstrå) plukkes ud fra nakke- og tindingehåret og én efter én placeres på issen.

STRIP- metoden indebærer at en hudstrimmel med spidse ender, ofte omkring 20 cm lang og sjældent over 2 cm i den bredeste del, tages ud fra nakken i lokalbedøvelse. De naturlige hårsæksgrupper bliver separeret under mikroskop og derefter, lige som ved FUE metode, bliver de placeret på issen.

Ved normale forudsætninger kan udbytte ved et STRIP-indgreb blive ca. 2000 hårsæksgrupper, nogle gange væsentligt mere. Det modsvarer typisk til 6 – 7000 hårsække.

Der findes en hel del modstridende oplysninger om de to pågældende metoder, som kommer fra såvel forbrugere som klinikker i branchen. Dette skyldes enten manglende kundskab om en af metoderne eller en bagvedliggende kommerciel interesse. På denne side vil vi klargøre begge indgreb og vil gøre det lettere for Dem at træffe en beslutning.

”De to metoder FUE og STRIP adskiller sig kun i hvordan implantatet (hårsækkene) bliver taget ud. Indsætningsprocessen er identisk uanset metodevalg”

Hvilken metode skal man vælge så, FUE eller STRIP?

Så hvilken metode er bedst, FUE eller STRIP? Svaret på spørgsmålet er ikke helt entydigt, da begge metoder har både sine fordele og ulemper. Først og fremmest handler det om hvilke økonomiske og fysiske forudsætninger man har.

De fleste vælger STRIP-metoden

Statistisk set vælger den absolutte majoritet af alle patienter som gennemgår en hårtransplantation STRIP-metoden. Den væsentlige grund er den lave pris. Det er dog vigtigt at have i tankerne, at valget af metoden først og fremmest skal baseres på kundskab om de to metoders risici og fordele samt den totale omkostning for at opnå sit mål.

STRIP giver ar, men få er generet af dem

STRIP-metoden giver et ar i baghovedet. For de fleste er dette dog ikke en grund til at fravælge metoden. Så længe indgrebet bliver udført af en kompetent kirurg, resulterer indgrebet sjældent i større ar. I de tilfælde hvor dette forekommer, resulterer problemet i væsentlig felbedømmelse omkring skalpens elasticitet eller fordi patienten har dårlig arvævsheling. Begge disse scenario er usædvanlige.

Forskelle mellem FUE og STRIP hårtransplantationNormalt set heler arret efter et STRIP-indgreb til en ca. 20 cm lang og 1 -3 cm bred lineært hvid streg i baghovedet. Dette er praktisk set usynligt med mindre man klipper sit hår kort eller barberer det helt af.

Fordelene med STRIP-metoden er at den giver et stort antal kvalitets implantater og at den er mest priseffektiv med hensyn til antal af udvundne hårsække for transplantation.

I de fleste tilfælde kan man med en STRIP-metode udtage hår to gange fra den samme nakke, med mindst ét års mellemrum uden at det giver problemer med arvæv eller heling. Når man udtager håret anden gang, vil arvævet efter det første indgreb blive fjernet. På denne måde kan man over tid udtage et meget stort antal hårsække samtidigt med at man bevarer mulighed for at komplettere med et FUE-begreb ved senere behov.

Ulempen er det lineære arvæv som blev beskrevet tidligere, den postoperative smerte i 2-3 dage, ømheden som varer i ca. én uge, samt følsomhedsforandring omkring arvævet i baghovedet og stramhed i skalpen som forbliver i 6 – 10 uger.
Metoder for hårtransplantation – STRIP

FUE – ingen ar og hurtigere heling men til en højre pris

Når det kommer til FUE – metoden er fordelen at man undgår et lineært ar i baghovedet, mulighed for at klippe håret meget kort, den næsten ikke-eksisterende smerte efter indgrebet og den korte helingsproces på 2-3 dage. Det tager dog ca. 10 dage inden små sår i udtagsområdet vil hele til og det vil se helt normalt ud.

FUE er også enkelt og praktisk ved behov for mindre mængder hårsække, for eksempel for at dække de høje tindinger i relativt tidlig stadie af mandligt hårtab. En anden fordel ved denne metode er at den tillader at udvinde håret fra de områder hvor det ikke er muligt at udtage en sammenhængende hårstrimmel. Dette gælder tindinger samt området som ligger langt oppe eller langt nede på hovedet.

Ulemper med FUR-metoden er behovet for at barbere af et relativt stort donationsområde for at udvinde mange implantater, den øgede varighed for indgrebet, eller behovet for flerdagsessioner, samt prisen, som ofte er mindst det dobbelte af en STRIP-metode.

FUE kan også efterlade pigmentforandringer i form af små hvide prikker. Risikoen er dog lille ved punchdiameter på 0,8 mm og nedad under forudsætning af at man ikke udtager for meget i et og det samme område. Til slut findes der en mulighed for at overlevelsesgraden hos transplantater som udvindes med FUE-metode ikke er lige så høj som ved STRIP.

Konklusion – FUE eller STRIP?

Konklusion – FUE eller STRIP?Mange kirurger anser at FUE er et muligt alternativ for alle patienter som overvejer at få udført en hårtransplantation. Denne metode er dog mest fordelagtig for patienter som vil have deres hår meget kort, behøver en hurtig heling, har begrænset fleksibilitet i skalpen og med en relativ god økonomi.

Fordele og ulemper af FUE (FUT) – metoden for hårtransplantation

Videre følger der en opsummering af FUE – metodens mest væsentlige fordele og ulemper. Ved at læse informationen igennem vil De kunne danne et billede af hvilken metode passer Dem bedst.

Fordele af FUE – metode for hårtransplantation:

 • Metoden efterlader ingen arvæv i nakken og det er en fordel for dem som vil barbere sig eller have en meget kort frisør
 • Kortere healingstid i donationsområdet
 • Idealt for at reparere/dække donationsarvæv fra tidligere hårtransplantation
 • Er et alternativ i de tilfælde hvor skalpen er alt for stram for anvendelse af STRIP – metoden eller de centrale dele af nakken ikke kan benyttes mere som resultat af tidligere indgreb.
 • Giver mulighed for at tage fine hår fra nedre del af nakken for at anvende dem i hårlinien eller øjenbryn.
 • Hårsække fra tindinger kan kun tages ud vha. FUE
 • Gør det teoretisk muligt at tage hår fra andre steder på kroppen.

Ulemper ved FUE – metode for hårtransplantation:

 • Giver mindre adgang til kvalitetsfuld transplanterbart hår pr. behandling
 • Svære at tage hele hårsækken
 • De udtagne hårsæksgrupper er mere følsomme overfor skader under indsætningsprocessen eftersom de ofte mangler beskyttende epidermis og fedt til forskel fra de hårsække der bliver taget ud vha. STRIP.
 • Håret som bliver taget udenfor den optimale zone i nakken forbliver ikke permanent. Det kan være fristende for kirurgen at gå udover grænsen af denne zone i jagten på transplanterbart hår.
 • Volumen af hår som kan flyttes pr. behandling er begrænset og dette indebærer at yderligere indgreb kræves for at opnå samme hårtykkelse som ved enkelt maksimalt STRIP – indgreb.
 • Tager mere tid og er derfor betydelig dyrere end STRIP – metoden.
« Introduktion til hårtransplantation | Sådan bliver en hårtransplantation udført »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk