Kendetegn hos en professionel plastikkirurg

Kosmetisk plastikkirurgi handler til forskel fra almindelig sygepleje mere end bare om at kunne behandle et sundhedsrelateret problem. Dette stiller lidt andre krav til en plastikkirurg end til andre læger. Resultatet af en plastikoperation er for en stor del afhængig af den udstrækning kirurgen er i besiddelse af de nødvendige kundskaber og færdigheder.

Medicinske specialkundskaber

For at have ret til at kalde sig for plastikkirurg, skal man gennemgå en uddannelse der giver de nødvendige kompetencer. Plastikkirurgen er uddannet læge og har herefter specialiseret sig. Speciallægeuddannelsen tager 7 ¼ år, der indledes med den fælles uddannelse til kirurgi og kirurgiske grenspecialer (4 ¼ år). Herefter tre års ansættelse som 1. reservelæge på en afdeling for plastikkirurgi.

Medicinske specialkundskaberI Dansk Selskab for Plastisk og Rekonstruktiv Kirurgi som samler danske læger med specialkompetence indenfor plastikkirurgi, findes en underafdeling, der hedder Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi (DSKP). DSKP’s medlemmer består af specialister i rekonstruktiv plastikkirurgi med en særlig interesse for og med dokumenteret kompetence i æstetisk plastikkirurgi.

Bemærk at ordet plastikkirurg er beskyttet af loven og skal ikke blandes med begreber som æstetisk kirurg, specialist i kosmetisk kirurgi osv. som ikke indebærer nogen form for specialkompetence.

Håndværksfærdighed

Den græske filosof og naturforsker Aristoteles beskrev en gang kunst som ”færdighed til at kunne forudse resultatet inden dette bliver synligt i maleriet.” Denne egenskab er også uden tvivl en meget vigtig egenskab for enhver plastikkirurg at have og den kan kun tilegnes gennem erfaringer. Denne evne er den del af den medicinske ”håndværksfærdighed” som en kirurg kontinuerligt udvikler for hver gang han/hun udfører et bestemt indgreb.

Man skal også være opmærksom på, at mange kirurger kun arbejder deltid med plastikkirurgi og derfor ikke har lige så meget erfaring i kosmetisk plastikkirurgi, som dem, der beskæftiger sig med det på fuld tid. En kirurg, der har specialiseret sig i kosmetisk plastikkirurgi, kan i virkeligheden ikke være ekspert i alt, det branchen kan tilbyde. Derfor specialiserer de fleste kirurger sig i 3 -4 indgrebstyper (f.eks. ansigtsløftning, næseplastik og øjenlågsplastik).

Artistiske egenskaber

Kosmetisk plastikkirurgi har til formål at skabe eller forme noget, og dette tilfører et kunstnerisk element til det medicinske område. Dette stiller krav til kirurgens kundskab og følelse for form og proportioner.

Mange kirurger viser billeder af tidligere patienter, for at give deres kommende patienter en opfattelse af hvordan det nævnte artistiske egenskab afspejles i deres arbejde.

Gode kommunikationsevner og empati

Gode kommunikationsevner og empatiDen mest typiske årsag til postoperativ utilfredshed er, at resultatet ikke er blevet det, som patienten har forventet. Dette skyldes sjældent, at selve operationen er gået galt, men snarere at patienten og kirurgen har misforstået hinanden, da de talte om patientens mål og forventninger før indgrebet.

En dygtig kirurg kan ikke bare håndtere en skalpel, men også investere tid og oprigtig interesse i at forstå sin patient. Han/hun skal have en personlighed og kommunikationsevner som gør hende/ham let til at tale med og let til at forstå. Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktiv Plastikkirurgi bringer følgende vejledning til personlige egenskaber de kommende speciellæger i plastikkirurgi skal besidde:

  • Målrettet, effektiv og empatisk patientkontakt
  • Gode tværfaglige samarbejdsrelationer med ydmyghed over for fagets kompleksitet
  • Fagligt engagerede med deltagelse i relevante møder
  • Interesse for udvikling og forskning
  • Forståelse for de organisatoriske rammer, de befinder sig i.

Det er vigtigt, at kirurgen kommunikerer og behandler patienter med ansvarlighed og udviser respekt i det tværfaglige samarbejde, at man er bevidst om egne faglige grænser, søger hjælp ved behov og deltager loyalt i klinikkens daglige drift på en ansvarlig måde.

Ovennævnte er den kompetente kirurgs varemærke og det skal give patienten sikkerhed og tryghed i kirurgens færdigheder og ikke mindst kirurgens evne til at føre patientens vision ud i livet.

« Besvær ved valget af klinik og plastikkirurg | Tjekliste for klinik- og kirurgvalg »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk