Sådan foregår en fedtsugning

Fedtsugninger bliver udført med forskellige metoder. Den mest anvendte er fedtsugning med traditionel metode, fedtsugning med laser (laserfedtsugning) og fedtsugning med radiobølger (radiofrekvensfedtsugning). Afhængig af hvilken metode for fedsugning som bliver anvendt, vil gennemførslen af indgrebet adskille sig på nogle områder. Alle metoder ligner hinanden dog i forberedelse og planlægning.

Denne side giver information om hvad der sker før og under fedtsugning.

Planlægning af fedtsugning

Planlægning af fedtsugningNår De har bestemt Dem for at gennemgå en fedtsugning, skal De som det første booke tid hos en kirurg. De kan læse mere om hvordan De finder en passende plastikkirug og klinik på informationssiden om at vælge plastikkirurg ».

De skal være opmærksomme på at ikke alle klinikker tilbyder forskellige metoder for fedtsugning og dette kan påvirke den behandlingsmetode kirurgen vil anbefale. Man kan ikke regne med at en kirurg vil anbefale den metode, som han eller hun ikke har erfaring med eller ikke har udstyr til at gennemføre.

På en klinik, som tilbyder flere forskellige metoder, kan man dog være sikker på, at man vil blive anbefalet den metode som vil være mest passende til lige præcis vedkommende.

Ved den indledende konsultation, vil Deres kirurg undersøge Deres generelle helbredstilstand, hvor Deres fedtdepoter er lokaliseret og Deres huds beskaffenhed. Efterfølgende vil Deres kirurg tale med Dem om hvilken fedtsugningsmetode der passer bedst til Dem. Det kan være at De har ønske om at fedtsuge Deres mave, men i realiteten vil maveplastik give Dem de resultater, De ønsker at opnå.

De skal være ærlig overfor Deres kirurg når De beskriver Deres forventninger for resultater. Samtidig skal De kræve den samme ærlighed tilbage når Deres kirurg skal fortælle Dem om begrænsninger og de risici operationen indebærer.

Forberedelse før fedtsugning

Forberedelse før fedtsugningDe vil få specifikke instruktioner om hvordan De skal forberede Dem før Deres fedtsugning. Disse instruktioner inkluderer information om hvordan De skal spise og drikke, regler for rygning, indtagelse af vitaminer, mediciner og andre præparater.

Preoperativ vask

For at mindske risiko for infektioner i forbindelse med operationen, skal De udføre en såkaldt preoperativ vask. Dette skal De gøre for at minimere risiko for infektioner og indebærer at De skal vaske Dem to gange per dag i to dage inden operationsdagen og en gang til på operationsdagen. Her skal De anvende speciel kropsvask, der hedder Hebiscrub eller Decutan og som findes på apoteket.

Vægtstabilitet er vigtig før fedtsugning

Vægtstabilitet er vigtig før fedtsugningEn fedtsugning med traditionel metode er typisk et meget omfattende indgreb. Det har en stor betydning at man har en ”passende” vægt. En ”passende” vægt betyder i praktikken at man langsomt går ned i vægten eller holder vægten på det samme niveau før operationen. Hvis man tager på lige før operationen eller umiddelbart efter, er der risiko for uheldige resultater af indgrebet og ujævnheder i de behandlede områder.

For at opsummere det ovenstående kan man sige, at resultatet af en fedtsugning er en kombination af kirurgens indsats og patientens disciplin ang. vægtbalance før og efter behandling.

Ved laserfedtsugning (Smart Lipo) eller radiobølgefedtsugning (Body Tite) har vægtstabilitet mindre og ikke afgørende betydning for at man i det hele taget kan gennemføre indgrebet.

Øvrige forberedelser

Hvis De bliver forkølet eller får en eller anden form for infektion inden fedtsugningen, vil den blive udskudt.

Som en del af forberedelsen er det vigtigt at De sørger for at der kommer nogen og henter Dem efter indgrebet og kan være sammen med Dem de første par dage efter at De er kommet hjem. Ved radiofrekvensfedtsugning eller laserfedtsugning behøves dette som regel ikke, da disse indgreb ikke giver de samme postoperative besvær.

Operationsforløb ved fedtsugning

Operationsforløbet er forskelligt for traditionel fedtsugning, laserfedtsugning og radiofrekvensfedtsugning og det er derfor vi har valgt at gennemgå disse metoder for fedtsugning hver for sig.

Operationsforløb ved fedtsugning med traditionel metode

Fedtsugning med traditionel metode udføres på fuldtudrustede plastikkirurgiske klinikker i et traditionelt operationslokale med tilhørende medicinsk disciplin. Som patient ankommer De som regel til klinikken på operationsdagens morgen og der bliver De skrevet ind og tildelt et patientrum.

Operationsforløb ved fedtsugning med traditionel metode

Kvinden gennemgår fedtsugning med traditionel metode

Når De har byttet om til operationsklæder vil De møde Deres kirurg som vil skitsere operationsområdet og vil gennemgå operationen med Dem en gang til. Hvis det ikke blev gjort tidligere vil der blive taget flere billeder af operationsområdet fra forskellige vinkler. De vil blive givet en beroligende medicin og efter lidt hvile, vil De blive ført til operationslokalet.

I operationslokalet vil De blive koblet til overvågningsudstyr og får derefter bedøvelse. En fedtsugning bliver udført enten i lokalbedøvelse, narkose, rygbedøvelse eller en kombination af disse. Fedtsugning af mindre mængder fedt og som udføres på få steder på kroppen, kan udføres i lokalbedøvelse. Fedtsugning af større mængder fedt og hvis fedtsugningen udføres i flere områder samtidig, bliver den foretaget under narkose.

Når bedøvelsen har indfundet sig, steriliseres og klargøres operationsområdet, hvor kirurgen indleder operationen med at lægge et eller et par små snit (ca. 1- 1,5 cm) i operationsområdet.

Gennem de små snit bliver der ført en stor sprøjte ind og der bliver sprøjtet en speciel opløsning ind i vævet der skal fedtsuges. Opløsningen består af saltvand, bedøvelsesmiddel og adrenalin. Den får fedtvævet til at svulme op og dette gør det nemmere at fjerne vævet, samtidig med væsketab minimeres og adrenalin får blodkar til at trække sig sammen. Dette mindsker blødning med efterfølgende hævelser og blå mærker.

Hvor meget af denne opløsning der bliver indsprøjtet, kommer an på mængden af fedt, der skal fjernes, behandlingsområdet, samt kirurgens præferencer. Det kan være så meget som det tredobbelte af fedtvævsmængde, mere eller også mindre end det.

Fedtsugning med traditionel metodeNår området er forberedt vil kirurgen gå i gang med selve fedtsugningen. Hvor lang tid indgrebet tager, er afhængig af områdets størrelse, mængde fedt, som skal fjernes, samt hvilken bedøvelsesform der anvendes. Indgrebet kan tage fra 1 til 3 timer.

Gennem de små snit bliver der ført en lille hul sonde (tube/kanyle) ind under huden og frem til det område som skal behandles. Der bliver de dybtliggende fedtdepoter suget ud ved at sonden bliver først frem og tilbage så at fedtcellerne går i stykker og bliver suget ud. Sugeeffekten skabes gennem anvendelse af en vakuumpumpe eller en stor sprøjte. Kirurgen arbejder sig systematisk igennem de forskellige områder som skal behandles.

Under fedtsugningen, mærker kirurgen huden hele tiden med sin frie hånd for at sikre at resultatet bliver jævnt og fint.

I nogle tilfælde anvendes en motordrevet vibrerende sonde eller en sonde forsynet med en ultralydsgenerator for at forenkle nedbrydning af fedtet. De kan læse mere om dette på siden om metoder for fedtsugning ».

Store mængder væske vil forsvinde fra kroppen sammen med fedtet der bliver suget ud. Derfor har det en stor betydning at væskebalancen hele tiden bliver genoprettet under oprationen for at forhindre chok hos patienten. Patienten bliver nøje overvåget under og umiddelbart efter operationen.

Når det pågældende fedtdepot er suget ud, tages sonden ud af kroppen og indgangssnittet bliver samlet med sting eller plaster. Bagefter bliver patienten taget til patientværelset for at vågne op under tilsyn og for at hvile. Normalt, forlader patienten klinikken den samme dag.

Operationsforløb ved laserfedtsugning

En laserfedtsugning (Smart Lipo) er en mindre kompliceret og mindre fysisk belastende behandling end en fedtsugning med traditionel metode. Operationen bliver udført i lokal bedøvelse og er forbundet med mindre blødning og væsketab end fedtsugning med traditionel metode, som anseeligt mindsker risiko for patientens helbredstilstand under operationen. Derfor bliver laserfedtsugning også udført i behandlingslokaler på enklere kirurgiske klinikker.

Operationsforløb ved laserfedtsugningPræcis som i tilfælde med fedtsugning med traditionel metode, ankommer man til klinikken efter at have mødt lægen, der vil foretage behandlingen. Hvis De bliver urolig inden indgrebet, vil De få beroligende medicin.

Det første som sker, er at Deres læge vil skitsere operationsområdet på Deres krop. Derefter vil De få lokalbedøvelse. De vil være vågen under hele indgrebsforløbet, men vil ikke kunne mærke noget.

Når operationsområdet er skitseret og bedøvet, lægger kirurgen et eller flere 2 – 3 mm lange snit i det. Gennem disse snit, lige som ved fedtsugning med den traditionelle metode, indsprøjtes der en væskeblanding som skal forarbejde fedtvævet.

Når fedtvævet er forberedt, bliver der ført et langt fint (1,5 mm) rør med fiberoptisk lasergenerator ind under huden og ned i det væv som skal behandles. Når røret er på plads, afsendes der laserimpulser som smelter fedtcellerne og stimulerer underhuden til opstramning. Behandleren tjekker hele tiden hvor laseren befinder sig på dets røde lys, som er synlig gennem huden. Behandlingen tager 1-3 timer, alt afhængig af områdets størrelse.

Sådan foregår en laserfedtsugningDet anbefales at max 250 cl (2,5 dl) fedt bliver fjernet pr behandlingsområde pr behandling. Hvis større mængder fedts skal fjernes, kan man tage det i flere omgange eller anvende en anden metode for fedtsugning.

Når fedtlaget smelter, begynder fedtet, som nu ligner olieagtig væske, at løbe ud gennem indgangssnittet. Man kan nu vælge at enten suge fedtet ud eller laden det blive så kroppen vil transportere det væk over noget tid. Hvis fedtet bliver suget ud direkte, som er den mest brugte metode, vil behandlingsresultater være synlige umiddelbart efter operationen. Hvis man lader fedtet være i kroppen, vil patienten kunne se effekten 3-6 måneder efter operationen.

Efter indgrebet bliver patient tildelt et kompressionsklædningsstykke, en slags kropsstrømpe, som lægger tryk over det behandlede område og man kan vende tilbage til sine normale aktiviteter umiddelbart efter operationen.

Operationsforløb ved radiofrekvensfedtsugning

En fedtsugning med radiobølger (Body Tite) udsætter kroppen for en mindre belastning end en fedtsugning med traditionel metode. Den er dog mere belastende for kroppen end laserfedtsugning. Dette skyldes at ved radiofrekvensfedtsugningen fjerner man større mængder fedt pr behandling end ved laserfedtsugning. Derfor bliver behandlingen udført på fuldtudrustede plastikkirurgiske klinikker. Forberedelse til indgrebet er derfor det samme som ved fedtsugning med traditionel metode.

Operationsforløb ved radiofrekvensfedtsugningIndgrebet indledes efter at patienten har fået en beroligende medicin og lokalbedøvelse. Kirurgen starter med at lægge at antal små snit (ca. 3 mm) i operationsområdet. Gennem disse snit bliver vævet infiltreret med Kleinløsning. På huden bliver der lagt en steril gele.

Når vævet er klart, bliver der ført in smal sonde (3 mm) in i fedtlaget som skal fjernes. Ved hjælp af radiobølger afgives der varme som nedbryder (smelter) fedtet, koagulerer (sammenslutter) blodkar og varmebestråler huden, så at den trækker sig sammen.

Den sidste del af udstyret for radiofrekvensfedtsugning indebærer en hul sonde som muliggør nedbrydning og udsugning af fedtet, som bliver gjort samtidig. På nogle klinikker bliver behandlingen dog delt op i to skridt. Først bearbejder man vævet med radiobølger, der smelter fedtet og strammer huden, derefter suges fedtet ud med traditionel metode.

Hele indgrebet tager 30 minutter til én time. Efter behandlingen forsynes patienten med en kompresbandage eller klæde som han eller hun skal have på døgnet rundt i 1 til 3 uger, og bagefter kun om natten i uge 3-6. Normalt, kan patienter vende tilbage til deres normale aktiviteter efter 1-2 dage.

« Vand Assisteret Fedtsugning – Body-Jet | Tiden efter en fedtsugning »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk