Fedtsugning med traditionel metode

Fedtsugning eller liposuction, som det også hedder, blev udført siden 70´erne. I starten anvendte man en meget enkel og logisk metode, man stak et hult metalrør, der var koblet til en vakuumsuger, ind under huden. Når metalrøret befandt sig i fedtlaget, førte man det frem og tilbage for at løsne fedtceller så at de kunne suges ud.

Fedtsugning med traditionel metodeDa kirurgen ifølge den ovennævnte metode førte metalrøret frem og tilbage gennem fedtlaget, kunde han/hun ikke undgå at indfange et relativt stort antal af blodkar, som findes i fedtlaget. Dette ledte til en hel del blødning, som forårsagede hævelser, blå mærker, blod- og væsketab. Arbejdet var fysisk svært for kirurgen og det var svært at afgøre hvor meget fedt der blev fjernet, som øgede risiko for ujævnheder.

Det store trauma, som vævet blev udsat for under indgrebet, og det store væsketab, ledte til en temmelig besværlig postoperativ periode med hævelser, blå mærker, smerte og behov for sygemelding.

Forbedrede metoder for traditionel fedtsugning

Selv om de grundlæggende principper i fremgangsmetode ved en fedtsugning med den traditionelle metode er de samme i dag, blev teknikken videreudviklet og forfinet for at gøre det enklere, mere sikkert og mere effektiv end tidligere.

Fra tør til våd fedtsugning

Den første og største forandring indebærer at man nu ved alle typer af fedtsugning, anvender en speciel opløsning, den såkaldte Kleinopløsning, som man indsprøjter i fedtlaget inden man starter fedtsugningen. Denne proces kaldes for infiltration.

Fra tør til våd fedtsugningKleinopløsning består af saltvand, bedøvelsesmiddel og adrenalin. Væsken som indsprøjtes får fedtvævet til at hæve hvilket gør at det er nemmere at fjerne og det minimerer væsketab, samtidig med at adrenalinet får blodkar til at trække sig sammen. Dette mindsker blødning, samt hævelser og blå mærker.

Hvor meget af denne opløsning der bliver indsprøjtet, kommer an på mængden af fedt, der skal fjernes, behandlingsområdet, samt kirurgens præferencer. Det kan være så meget som det tredobbelte af fedtvævsmængde, mere eller også mindre end det.

Ved en tør fedtsugning, bliver fedtvævet ikke forarbejdet som i tilfældet med den våde fedtsugning (eng. Tumescent liposuction). Denne metode er ikke i brug længere. I USA bliver der anvendt begreber som ”wet” og ”superwet” liposuction. Forskellen på metoderne bag disse begreber ligger i hvor meget væske der bliver anvendt. Det bliver sjældent skelnet mellem disse begreber på europæiske klinikker.

Ultralyd som bryder fedtcellerne ned

Under en fedtsugning bliver fedtstrukturerne brudt ned vha. mekanisk kraft, som kirurgen bruger for at føre sonden frem og tilbage i fedtlaget. Det går relativt enkelt i områder med blødt væv, men i hårde, mere fibrøse (bindevævstætte) områder, som f.eks. mave, hofter eller ryg, kræves der både mere kraft, samtidig med at det kan være svært at få fedtet til at løsne sig for at så suge det ud bagefter.

Ved fedtsugningen af store fedtdepoter eller i fibrøse områder, benytter man nogle gange en sonde, der er forsynet med en ultralydsgenerator, for at bryde fedtet ned inden det bliver suget ud bagefter. Ultralydsbølger bryder fedtet ned og det bliver enklere at suge det ”smeltede” fedt ud.

Fedtsugningen som udføres vha. ultralyd tager længere tid og er derfor noget dyrere, men den anses til at være mere effektiv for at fjerne store mængder fedt, eller ved behandling af hårdere fibrøse områder. Metoden anses også for at være mere effektiv hvis det drejer sig om genbehandling. Oven i det, giver metoden en vis hudopstammende effekt i behandlingsområdet.

Med proceduren hører der en vis risiko for ydre og indre brand – og nerveskader. I USA kaldes denne metode for UAL – Ultrasound-Assisted Liposuction.

Vibrationer letter kirurgisk arbejde

For at nedbryde fedtlaget så fedtcellerne kan suges ud, skulle kirurgerne i fortiden bruge deres fysiske styrke. Denne metode var trættende for dem og ifølge nogle kirurger var der en stor risiko for ujævnheder. For at løse dette problem, har man derfor udviklet en speciel sonde, som er drevet af en lille motor, der skaber vibrationer og dermed letter kirurgens arbejde.

Fedtsugningen med hjælp af motor-sonde kaldes i USA for PAL Anvendelse af vibrationsforstærkede sonde gør, at behandlinger går hurtigere, men samtidig med det er den mere anstrengende for vævet. Fedtsugningen med hjælp af motor-sonde kaldes i USA for PAL – Power Assisted Liposuction.

Fordi denne metode slider mindre på kirurgens kræfter, og at det er lettere at bevæge sonden gennem fedtvævet, mener mange kirurger at den i den sidste ende giver mere jævne resultater eller i det mindste mindsker risiko for synlige ujævnheder.

Konklusion om metoder for traditionel fedtsugning

Som patient skal man vide, at i dag bliver de traditionelle fedtsugnings indgreb udført med våd teknik og med hjælp af ultralyd, hvis der er behov for det.

Hvis klinikken kan tilbyde Dem fedtsugning vha. motordreven sonde, kan De være sikre på at blive behandlet med den nyeste teknik indenfor den traditionelle metode. Det valg af metoden som Deres kirurg vil gøre vil derfor blive påvirket i den første omgang af klinikkens begrænsende resurser og ikke af Deres behov.

« Forskellige metoder for fedtsugning | Fedtsugning med laser (laserfedtsugning) »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk