Introduktion til ørekorrektioner (øreplastik)

En ørekorrektion eller øreplastik er et plastikkirurgisk indgreb som udføres for at forandre ørenes størrelse eller form. Den hyppigste æstetiske ørekirurgi er at tilbagesætte flyveører/stritører i en s.k. stritøreoperation.

På denne side kan De som overvejer at gennemgå en øreplastik finde en udførlig information om operationens muligheder og begrænsninger.

Sådan påvirker en ørekorrektion udseendet

Ørene betragtes normalt set som en mindre vigtig del af vores udseende, da de er placeret og formet på den måde, at omgivelserne sjældent lægger mærke til dem. Mange mennesker har dog særlig store ører eller flyveører/stritører.

Personer med ører der afviger fra det æstetiske ideal, oplever ofte at det er deres ører omgivelserne lægger mærke til i første omgang. Dette kan påvirke følelsen af selvværd på en negativ måde og kan i visse tilfælde (især blandt børn) lede til sociale problemer.

Korrektion af flyveører/stritører eller anden øreplastik kan nedtrimme personens ørers betydning for hvordan man bliver opfattet af omgivelserne.

Normalt behandles flyveører/stritører hos børn gennem at en øreplastik bliver udført indenfor det offentlige sygevæsen allerede i en tidlig alder. Der findes dog en stor del voksne, som set fra æstetiske grunde, vil korrigere ørenes medfødte form eller skader gennem en øreplastik.

Hvem kan få foretaget en øreplastik?

Dem som typisk vælger at gennemgå en øreplastik kan deles op i tre grupper. I disse grupper finder man også patienter der kan forvente at få de bedste resultater.

  • Voksen med flyveører/stritører eller misdannede ører, der ikke blev korrigeret tidligere
  • Personer som fik skadet et øre (f.eks. gennem at en ørering blev revet af)
  • Barn/forældre til barnet som ønsker at korrigere misdannede eller flyveører/stritører

Det er vigtigt at forældre til barnet med flyveører/stritører er opmærksomme på barnets følelser i forbindelse med både sit udseende og operationen. Forældre frarådes stærkt at tvinge deres barn til at gennemgå en stritøreoperation hvis barnet ikke selv vil gøre det.

Barnet som selv oplever besvær i forbindelse med flyveører/stritører og vil gennemgå en ørekorrektion er mere samarbejdsvillige gennem processen og er mere tilfredse med resultatet af operationen.

En ørekorrektion på børn kan først udføres når ørene er færdigudviklede, dvs. når barnet er ca. 6 -8 år gammel.

« Startside for øreoperationer | Sådan bliver en øreoperation udført »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk