Om patientinformation før plastikkirurgi

At bestemme sig for at gennemgå en plastikoperation og hvor indgrebet skal udføres, er en stor og vigtig beslutning. For at kunne træffe den rigtige beslutning, er det vigtigt at have et godt informationsgrundlag. Sundhedsstyrelsen har offentliggjort regler for patientinformation i forbindelse med kosmetiske behandlinger, herunder plastikoperationer. Disse regler indebærer at en patient skal have fyldestgørende information om den kosmetiske behandling eller plastikoperation, han eller hun ønsker at få foretaget. Informationen skal gives af den autoriserede sundhedsperson, som er ansvarlig for behandlingen, i både skriftlig og mundtlig form, hvor den mundtlige information skal gives efter den skriftlige og tage hensyn til den enkelte patientens behov. Dette vil sige, at den skal gives på en hensynsfuld måde og skal være tilpasset patientens alder, modenhed, erfaring, m.v.

Yderligere, skal informationen indeholde en enkel og forståelig beskrivelse af behandling eller indgreb, uden brug af tekniske, faglige eller værdiladede vendinger. Informationen skal være neutral og må ikke fremstå som favoriserende overfor én behandlingsmetode frem for en anden.

Hvis der påtænkes en større behandling, der også samtidig medfører risiko for alvorlige komplikationer, skal informationen detaljeret omhandle disse komplikationer. Hvis patienten frabeder sig information om behandling, må behandlingen ikke blive udført på den pågældende person.

Indhold af den skriftlige information skal give en fyldestgørende beskrivelse af den påtænkte behandling. Den skal også indeholde beskrivelse af det forventede kosmetiske resultat af behandlingen, samt de bivirkninger og komplikationer, der er forbundet med indgrebet eller behandlingen. Det skal også angives hvor ofte disse opstår og hvordan de kan behandles. Dette gælder også for komplikationer, der kan opstå på et senere tidspunkt. Hvis den påtænkte behandlingsmetode afviger fra den/de almindeligt fagligt accepterede metoder, skal patienten oplyses om, hvorfor der tilbydes en anden behandling end de almindeligt accepterede.
Patienten skal også oplyses, hvis den ansvarlige behandler har begrænset erfaring med den pågældende behandling, samt med at den ansvarlige behandler skal oplyse om egne resultater, herunder hvilke komplikationer der er indtrådt osv. Og sidst, men ikke mindst, det skal tydeligt fremgå af den skriftlige information, at patienten først skal give sin samtykke efter udløbet af betænkningstiden (kun i de tilfælde hvor behandlingen kræver det). Patienten har også ret til at medbringe en bisidder ved konsultationen.

Ved større kosmetiske behandlinger, som brystoperation, maveplastik og fedtsugning, skal patienten have en uges betænkningstid, fra den mundtlige information er modtaget. Ved mindre kosmetiske behandlinger, så som mindre hårtransplantation eller hudpeeling, skal patienten have 2 dages betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget.

Inden behandlingen skal patienten afgive et informeret samtykke, dvs. at det skal være givet på baggrund af tilstrækkelig mundtlig og skriftlig information. Samtykket skal være til foretagelse af den pågældende behandling og skal afgives efter udløbet af betænkningstiden. Man skal også vide, at som patient, har man ret til at når som helst inden behandlingens iværksættelse tilbagekalde sit samtykke.

Det skal fremgå af patientjournalen, hvilken skriftlig og mundtlig information, patienten har modtaget, og hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af informationen. Inden en behandling, skal der tages et billede af patienten med fokus på det område, der skal behandles og det skal indgå i patientjournalen. Hvis efterfølgende kontrol finder sted, skal der tages endnu et billede med samme fokus og størrelsesforhold, som det første billede. Dette billede også skal indgå i patientjournalen.

(Kilde: Vejledning nr. 64 af 24. november 2007 om kosmetisk behandling
Bekendtgørelse nr. 1245 af 24. oktober 2007 om kosmetisk behandling)

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk