Retten til egen kønsidentitet

Seneste nyt fra Dagens Medicin 2012-11-09 05:14:00

For et år siden vakte det stor opmærksomhed, da en 15-årig på eget initiativ havde fået fjernet sine bryster for at transformere kønsidentitet. Efterfølgende blev den plastikkirurg, som havde udført operationen, genstand for en undersøgelse, som Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn netop har afsluttet med at tildele lægen kritik. Nævnet lægger bl.a. vægt på, at indgrebet forudsætter en forudgående sexologisk udredning og en specialiseret faglig vurdering, som lægen ikke havde faglige forudsætninger for at foretage. Hermed er det afklaret, at dette indgreb ikke levede op til sædvanlig faglig standard.
Jeg har ikke forudsætninger for at kommentere nævnets lægefaglige vurdering, men vil til gengæld pege på nogle principielle problemstillinger, som ikke er viet tilstrækkelig opmærksomhed i de danske regler og praksis, når det gælder ønske om køns-tilpasning for personer, som er transkønnede eller har en fluktuerende kønsidentitet.
Kønsskifte er en omfattende proces. Det kræver henvisning til sexologisk klinik og et længere forløb, hvor der foretages en fysisk og psykisk udredning og indledes hormonbehandling. Under forløbet kan man også få fjernet sine bryster. Afgørelsen om et endeligt kønsskifte træffes senere af Sundhedsstyrelsen, på baggrund af en indstilling fra sexologisk klinik og en vurdering af Retslægerådet, og kønsskiftet forudsætter fjernelse af kønskirtler og dermed kastration. Derefter kan man også skifte køn juridisk og få ændret sit cpr-nummer.
De danske regler forudsætter, at der sker et fuldstændigt fysisk kønsskifte. Man har ikke mulighed for kun at ændre sin fysiske fremtoning, men bevare oprindelige kønsorganer og -kirtler, hvis man også vil skifte sit juridiske køn. Samtidig kan man komme i en situation, hvor man fremtoningsmæssigt har skiftet køn på grund af hormonbehandling og plastikkirurgiske indgreb, uden at være sikker på at kunne opnå fuldstændigt kønsskifte, da det forudsætter lægefaglig opbakning.
Man kan spørge, hvordan det harmonerer med den betydning, man i øvrigt tillægger den enkeltes selvbestemmelsesret i forhold til krop og kønsidentitet. Dette spørgsmål har menneskerettighedsdomstolen taget stilling til flere gange, og i en nyere sag fra Tyskland slog domstolen fast, at kønsidentifikation er beskyttet af retten til privatliv, og at den betydning, menneskerettighedskonventionen tillægger den menneskelige værdighed og frihed, indebærer, at »…protection is given to the right of transsexuals to personal development and to physical and moral security«. Domstolen signalerer, at retten til egen kønsidentitet er en essentiel del af det at være et menneske. Denne tankegang er ikke trængt igennem i det danske sundhedsvæsen – hvilket bl.a. understreges af afgørelsen i sagen om den 15-åriges bortopererede bryster.//

Vis oprindelig artiklen: Retten til egen kønsidentitet
Kilde: http://www.dagensmedicin.dk/latest-news/rss/

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk