Risici ved fedtsugning

En fedtsugning kan udføres med forskellige metoder. Til de mest brugte hører der fedtsugning med traditionel metode, laserfedtsugning (Smart Lipo) eller radiofrekvensfedtsugning (BofyTite). Der er forskellige risici der er forbundet med forskellige metoder. De forskellige metoder og risici med dem er derfor beskrevet i afsnit hver for sig.

Risici ved fedtsugning med traditionel metodeUdover de specifikke risici der er forbundet med fedtsugning, findes der også et antal almindelige risici, som forekommer ved alle typer plastikkirurgi. De kan læse om disse på informationssiden om generelle risici ved plastikkirurgi ».

Risici ved fedtsugning med traditionel metode

En fedtsugning med traditionel metode er den type fedtsugning der er forbundet med flest risici og komplikationer. Dette skyldes delvis det, at man ved hjælp af denne metode fjerner store mængder fedt. Så længe patientens bedøvelse bliver udført efter alle regler, operationslokale er veludstyret og kirurgen har tilpas meget erfaring, er en sådan fedtsugning et relativt risikofrit indgreb.

Det er vigtigt at holde fast i tanken, at selv om operationen bliver gennemført af en veluddannet kirurg og klinikken er forsynet med det bedste udstyr, kan man ikke garantere et perfekt resultat. Selv om det er sjældent, kan komplikationer opstå.

Risiko øger med mængden af fedt som fjernes

Risiko for komplikationer øger i forhold til antal områder som behandles og mængder fedt som fjernes. Fjernelse af store mængder fedt og dermed væske gør at operationen tager længere tid end ved mindre omfattende indgreb.

Risiko øger med mængden af fedt som fjernesDe fleste klinikker begrænser mængde fedt som fjernes pr gang til 2 – 4 liter. Da fedt vejer mindre end vand, kan man ikke regne med at mere end 2 kg fedt vil forsvinde per operationsomgang. Den hævelse og væskesamling som opstår som følge af indgrebet vil gøre, at De ikke vil kunne se resultatet af indgrebet umiddelbart efter det.

Arvæv

Ar som dannes det sted hvor sonden føres ind, er små (ca 1 cm) og de er placeret meget diskret. Arene kan dog heale til ikke at være helt perfekte.

De kan læse mere om arvævsdannelse i forbindelse med plastikkirurgi og hvad De skal gøre for at begrænse dem på informationssiden om ar ved plastikkirurgi ».

Ujævnheder

UjævnhederHuden i de behandlede områder kan blive ujævn, asymmetrisk og i nogle tilfælde – slap. Det sidstnævnte er mere almindelig hos ældre patienter, hvis huds elasticitet er blevet ringere med årene.

Følsomheds – og pigmentforandring

Følsomheds- og pigmentforandring kan forekomme. I nogle tilfælde skal disse komplikationer korrigeres med yderligere kirurgi.

Øvrige risici og komplikationer ved fedtsugning med traditionel metode

Til de sjældne komplikationer ved fedtsugning med traditionel metode hører der infektion, forlænget healingproces, dannelse af fedt- eller blodpropper, omfattende væskemangel (som kan lede til chok), væskesamling under huden, som skal drænes ud, brandskader som kan forekomme som resultat er friktion, skader på huden, nerver eller indre organer og overreaktion på medicin.

Risici ved laserfedtsugning (Smart Lipo)

Risici ved laserfedtsugning (Smart Lipo)Fedtsugning med laser er en ”mild” teknik, som er beregnet på at behandle mindre fedtdepoter. Åbningen i huden er lille og risici for infektion er minimalle, hvis man foretager en mindre behandling.

Brandmærker på huden er en bivirkning som kan forekomme i nogle tilfælde. Disse er dog synlige som små prikker. Større brandskader med længere restituerings periode er usædvanlige.

Healing efter en laserfedtsugning foregår nemt, med små hævelser og ganske diskrete blå mærker.

Risici med laserfedtsugning kobles oftest til at behandlings områder kan være for store. For at fjerne stor mængde fedt, skal laser afgive meget varme. For at der ikke skal opstå hævelser, skal man kunne hurtigt suge alt flydende fedt ud. I dette tilfælde bliver man nødt til at gøre indgangsnittet større og dette i sig selv øger risikoen for infektioner.

Den store risiko ved laserfedtsugningen er, at man forventer et større resultat end der reelt kan opnås. Det er vigtigt at forstå at teknikken er anvendelig for mindre fedtdepoter.

Risici ved radiofrekvensfedtsugning (Body Tite)

Body Tite er en relativ ny teknik for fedtsugning og alle dens muligheder og risici er ikke helt undersøgte.

Øvrige risici og komplikationer ved fedtsugningBody Tite-teknikken minder om den traditionelle fedtsugning derved at man har et rør stukket ind i området som man skal behandle. Risici for ar er mindre end ved traditionel metode for fedtsugning, da røret er mindre. Men det er vigtigt at vide, at der vil blive efterladt et knap 1 cm langt ar, der hvor røret stikkes ind.

Forskellen mellem Body Tite og den almindelig fedtsugningsteknik ligger i varmebehandlingen af vævet. Huden trækker sig bedre sammen og risici for ujævnheder er mindre – dog er der altid risiko for ujævnheder uanset fedtsugningsteknik. Hvis man fjerner stor volumen af fedt, er det meget svært at foretage en jævn fedtsugning. Healing i behandlingsområdet kan også være ujævn.

Varmebehandling af vævet under Body Tite bliver nøje kontrolleret af udstyr, som er betydeligt svære ved laser fedtsugning og fedtsugning med ultralyd. Der er dog altid risiko for at vævet vil blive varmet for meget.

Behandlingen med radiofrekvensfedtsugningen bliver normalt udført i lokal bedøvelse. Bedøvelsesmiddel indsprøjtes ind i behandlingsområdet. En del af denne bliver suget ud i løbet af behandlingen. Kroppen tager sig af resten af bedøvelsesmiddel, men i nogle tilfælde behøves der at punktere huden for at lade den resterende middel løbe ud.

Hvis man varmebehandler et område uden et suge det smeltede fedt ud, kan det lede til forværret healing med hævelser og hårde klumper under hud i måneder efter operationen. Disse komplikationer plejer dog at forsvinde efter noget tid.

« Tiden efter en fedtsugning | Så meget koster en fedtsugning »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk