Risici ved pandeløft/øjenbrynsløft

Komplikationer er relativt sjældne efter pandeløft (Komplikationer er relativt sjældne efter pandeløft (øjenbrynsløft) og i de tilfælde de opstår, er de typisk meget lette. Som det er tilfældet ved alle plastikkirurgiske indgreb, findes der dog risiko for visse komplikationer også ved pandeløft.

Udover de almindelige risici som er detaljeret beskrevet på informationssiden om almindelige risici ved plastikoperationer » findes der også mere specifikke risici, der er forbundet med pandeløft/øjenbrynsløft. Disse risici bliver beskrevet i afsnit som følger.

Forandring af følsomhed

Følsomhedsreduktion langs eller bagved arvævets kanter er en almindelig forekommende komplikation, som forekommer ved anvendelse af åben metode for pandeløft. Problemet er mindre omfattende ved anvendelse af den endoskopiske metode og det forsvinder relativt hurtigt, hvor ved anvendelse af den traditionelle metode for pandeløft, kan tilstanden gå hen og blive permanent.

Strammende følelse i panden

I løbet af den postoperative periode, vil nogle patienter opleve en strammende følelse i panden og besvær med at lukke de øvre øjenlåg. Dette vil gå over i løbet af de første par dage, men i nogle tilfælde kan det tage længere tid.

Hårtab

Påvirkning af nerverneEt vist hårtab kan opstå langs arvævet efter operationen. Efter normale omstændigheder vil komplikationen forsvinde men i nogle tilfælde kan den gå hen og blive permanent, hvis snittet var sammensluttet under en alt for stor spænding.

Påvirkning af nerverne

Der er en vis risiko for at ansigtsnerver bliver påvirket af operationen og man vil til en vis grad miste evnen til at rynke panden. Disse symptomer er dog meget atypiske og problemet plejer at forsvinde med tiden.

Kraftig arvævsdannelse

En anden sjældent forekommende komplikation er at der bliver dannet et bredt arvæv, som skal korrigeres gennem arvævsplastik. I dette tilfælde vil operationen indebære at arvævet vil blive fjernet og huden vil sammensluttes på ny.

De kan læse mere om hvad De kan gøre for at minimere risiko for arvævsdannelse på… informationssiden om arvæv ».

Infektion og blødning

Infektion og blødning er meget usædvanlig, men de kan godt forekomme i nogle tilfælde. Infektionen vil i disse tilfælde vise sig som en tiltagende hævelse, smerte eller feber, som opstår under de første 3-6 dage. Hvis dette er tilfældet, vil der blive tilskrevet antibiotika.

Som ved alle typer plastikoperation, kan De minimere risiko for komplikationer efter pandeløft gennem at nøje følge instruktioner af Deres plastikkirurg.

« Tiden efter et pandeløft (øjenbrynsløft) | Så meget vil et pandeløft/øjenbrynsløft koste »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk