Risici & komplikationer ved plastikkirurgi

Som de fleste ting vi foretager os i livet, og som enhver form for kirurgisk indgreb, er plastikkirurgi forbundet med en vis del risici. Men uanset hvad er risici ved plastikoperationer dog noget anderledes end dem, man kan være udsat for i forbindelse med en operation der bliver udført af medicinske grunde.

Først og fremmeste handler forskellen om at man har et valg. Først og fremmeste handler forskellen om at man har et valg. En operation kan blive udført enten af medicinske eller æstetiske grunde. En operation der bliver udført af medicinske grunde har til formål at korrigere fysik dysfunktion eller lidelse, hvor en æstetisk operation handler mere om et personligt ønske.

Således kan en æstetisk operation ikke påvirke patientens helbred på en positiv måde. Eller sådan skulle man tro. Men det kan den godt, da mange patienter oplever en øget selvtillid og et langt bedre selvfølelse efter sin plastikkirurgi, som medfører et øget velbefindende. Som det er alment kendt, er der en direkte kobling mellem vores fysiske og psykiske tilstand og dermed kan en plastikoperation have ret omfattende positive effekter ikke kun på patientens udsende, men også på hans eller hendes generelle helbredstilstand.

”Den afgørende beslutning skal komme som et resultat af en bevidst stillingtagen, baseret på forhold mellem den risiko man tager og de fordele man ser at få”

Det tidligere nævnte valg som man har i forbindelse med en plastikoperation indebærer, at patienten er bevidst om alle risici og komplikationer han eller hun udsætter sig for når man vælger at gennemgå et plastikkirurgisk indgreb. Den afgørende beslutning skal komme som et resultat af en bevidst stillingtagen, baseret på forhold mellem den risiko man tager og de fordele man ser at få.

Risikohåndtering handler om at være bevist om hvilke risici for komplikationer der findesRisikohåndtering handler om at være bevist om hvilke risici for komplikationer der findes, samt hvor stor sandsynlighed der er for at man vil opleve disse komplikationer selv. Derfor skal man som patient stille følgende spørgsmål til både sig selv og kirurgen:

  • Hvilke risici indgrebet er forbundet med?
  • Hvor stor er sandsynlighed for at jeg vil få komplikationer?
  • Hvad er konsekvensen?

Opdeling af risici ved en plastikoperation

Opdeling af risici ved en plastikoperationVed en plastikoperation kan man dele risici op i to kategorier – de almene risici og de operationsspecifikke. På denne side kan De læse om de almene risici – dem som på en eller anden måde findes ved alle plastikoperationer. Yderligere information om de indgrebsspecifikke risici kan De finde i forbindelse med beskrivelse af de pågældende indgreb.

Æstetiske risici og komplikationer ved plastikkirurgi

Utilfredshed med operationsresultatet

Før vi vil gå igennem de direkte helserelaterede risici, kan vi konstatere at den mest hyppigt forekomne komplikation som opstår som følge af plastikkirurgi, ikke er af en fysisk karakter. I stedet er den mest typiske ”komplikation” , at man helt enkelt ikke er tilfreds med resultatet af sit indgreb. Således kan man sige, at den største risiko man løber, er at man ikke kan være sikker på, at man vil blive glad for sit resultat.

Utilfredshed med operationsresultatetI nogle tilfælde skyldes utilfredshed det faktum, at patienten simpelheden ikke synes at forandringerne ikke er store eller gode nok. Men utilfredshed også kan opstå som følge af den modsatte situation, hvor forandringerne som en plastikoperation har resulteret i, er så store at man ikke kan genkende sig selv.

Ovennævnte situation er især typisk i forbindelse med en næseplastik, hvor patienter ofte får en ret stærk psykisk reaktion og det tager tid for dem at væne sig til sit nye udsende, som langt de fleste bliver meget tilfredse med efterhånden.

Asymmetrier

Andre æstetiske komplikationer, som man som patient skal forholde sig til, er såkaldte asymmetrier, forskel mellem form/størrelse på to parorganer, f.eks. ved en brystforstørrelse eller i den ene ansigts halvdel efter et ansigtsløft.

Arvæv og ujævnheder i huden

Et andet eksempel på æstetiske komplikationer er at patienten synes at operationsar er mere synligt og fremtrædende end han eller hun har forestillet sig at det skulle blive. Der kan også opstå misfarvninger af huden som et resultat af en plastikoperation.

De kan finde mere information om hvordan De kan påvirke arvævshealing på informationssiden om arvæv ved plastikkirurgi ».

Sådan kan De mindske risiko for utilfredshed

Sådan kan De mindske risiko for utilfredshedEftersom de æstetiske risici for en stor del er afhængig af personlig oplevelse, kan en god og tydelig kommunikation mellem patienten og plastikkirurgen gøre en virkelig stor forskel. I mange tilfælde kan billeder, som patienten tager med sig til kirurgen være til en stor hjælp i målsætning af resultatet, som man gerne vil opnå. I andre tilfælde kan computersimulering anvendes, som har vist sig at være et meget nyttigt redskab.

De skal til enhver tid være sikker på at Deres kirurg forstår Dem fuldt ud og at han eller hun gennem kommunikation med Dem, har dannet sig et godt billede af hvad De gerne vil forandre og om det er muligt – hvilket eksakt resultat De forventer at få.

Det er også vigtigt, at De som patient har den indstilling, at De gerne vil gennemgå forandring for at forbedre udseendet og ikke for at opnå perfektion. De skal heller ikke forvente at Deres omverden vil begynde at behandle Dem anderledes, og dette betyder at De skal udføre indgrebet udelukkende for Deres egen skyld.

Det er meget vigtigt at forstå, at ingen kirurg, uanset hvor dygtig hun eller han er, kan garantere for et fejlfrit kosmetisk resultat. Men hvis indgrebet bliver udført på en rigtig måde, med afprøvede teknikker, opstår komplikationerne sjældent, og hvis de gør, er de nemme at korrigere.

Helbredsmæssige risici ved plastikkirurgi

Blødning

Det er muligt, men ret sjældent at en blødning kan opstå under og efter operationen. Under operationen vil kirurgen minimere risiko gennem at holde sig langt væk fra de store blodkar, anvende karsammentrækkende medicin, samt foretage en mekanisk koagulering af de små blodkar vha. et særligt redskab.

Hvis en blødning under huden skulle opstå, sker dette normalt indenfor et par timer til et døgn efter operationen. I dette tilfælde skal blodet drænes vha. en dræningstube, der sættes under huden. I nogle yderst sjældne tilfælde kan der opstå et behov for blodtransfusioner.

For at mindske risiko for blødning skal De undgå blodfortyndende medicin. De skal også holde Dem fra alkohol i ti dage før Deres operation. Også nogle urter, som kan fås receptfri fra helsekostforretninger kan påvirke blodets koagulering.

Infektion

InfektionInfektioner er sjældne ved plastikkirurgiske indgreb, men hvis de opstår, bliver de behandlet med antibiotika. I nogle yderst sjældne tilfælde kan der opstå et behov for behandling på et sygehus og yderligere kirurgi. Mange kirurger foretrækker, ved vise indgreb, at lade patienter gennemgå en forebyggende antibiotikabehandling i forbindelse med vise indgreb.

Hvis infektionen er tilfældet, vil den først opstå efter 3-7 dage efter operationen. Symptomer på en infektion er stigende smerte, forhøjet temperatur og/eller hævelse i operationsområdet, rødme samt feber.

Dårlig sårheling

Dårlig sårhelingDet kan ske at sårhealingsprocessen ikke forløber som den skal. Dette kan forekomme i form af langsom healing, såråbning eller sen heling. Hvis infektion opstår under disse forhold, er der risiko for at huden vil tage skade eller i ekstremme tilfælde gå i nekrose (vævsdød).

Problemet med dårlig sårheling kan løses med jævnlige bindskift og i nogle tilfælde er en korrigerende kirurgi nødvendig. Rygere løber en større risiko for at få hudhelings problemer i forbindelse med en plastikoperation.

Hævelse

Hævelsen i operationsområdet kan opstå på grund af ødem, blå mærker eller fedtnekrose. Da hævelser som giver komplikationer er svære at forudse, er det vigtigt at vurdering af slutresultatet finder sted tidligst 9 – 12 måneder efter operationen.

Følsomhedsforandring

Når kirurgen lægger snit i vævet, vil der opstå overskæring af nervebaner og derfor kan man efter operationen opleve følsomhedsforandring eller følsomheds bortfald i operationsområdet. Men som helingsprocessen skrider frem, vil nervebaner blive gendannet og følsomhed vil vende tilbage til det normale. Der er dog altid en risiko for at følsomhed ikke helt vender tilbage, eller dens bortfald forbliver permanent.

Arvæv

I forbindelse med alle indgreb, hvor huden penetreres, vil der opstå arvæv i større eller mindre omfang. Hvordan arvævet vil komme til at se ud efter at det er healet, er meget svært at forudse og det er for en stor del afhængig af patientens helingsprocesser.

Typisk er arvævet først rødt og fast, men det blegner og bliver blødt med tiden. I nogle undtagelsestilfælde vil huden dog hele på en uforudsigelig måde, som resulterer i tykke, brede ar. I vise tilfælde kan dette arvæv behandles med kortison, men i andre tilfælde skal arvævet korrigeres gennem yderligere kirurgiske indgreb, vha. en såkaldt arvævsplastik.

De kan læse mere om arvæv efter plastikkirurgi og hvordan De skal pleje det for at det skal heale så godt som muligt på informationssiden om arvæv ».

Allergiske reaktioner

I nogle usædvanlige tilfælde kan forskellige allergiske reaktioner opstå i forbindelse med en operation. Disse kan opstå lokalt eller i hele kroppen, og være forårsaget af ting som plaster, suturmateriale, eller midler som anvendes på huden.

Allergiske reaktioner kan også udløses af medicin og spredes i kroppen. En sådan kropsomfattende reaktion kan blive ret alvorlig. Det er derfor meget vigtigt, at De sørger for at underrette Deres kirurg om alle eventuelle allergier eller overfølsomheder De har. I nogle tilfælde vil allergiske reaktioner kræve yderligere behandlinger.

Lokalbedøvelse og narkoseLokalbedøvelse og narkose

Både lokalbedøvelse og narkose indebærer risici. Der findes en mulig risiko for komplikationer, skade og også i nogle meget sjældne tilfælde kan der opstå dødsfald af alle bedøvelsesformer.

Øvrig information relateret til risici ved plastikkirurgi

Selv om de er yderst usandsynlige, findes der også andre risici der er forbundet med plastikkirurgi. Til disse hører risici for nekrose og blodpropper. Dette er dog ikke muligt i rammer af denne hjemmeside at gå i detaljer med alle tænkelige scenarioer og risici uden at gøre materialet alt for omfattende.

Som patient kan det opleves skræmmende at konfronteres med mulige scenarioer for komplikationer, som findes i forbindelse med plastikkirurgi. Det er dog vigtigt at sætte alle disse i perspektiv med sandsynligheden og konsekvens.

Flere undersøgelser er udført for at finde ud af hvor stor en sandsynlighed der er for at patient vil få en eller anden form for komplikation i forbindelse med sin plastikoperation. Det skal siges, at resultater af disse undersøgelser er ret forskellige. Man kan dog konstatere at sandsynligheden for at man som patient ved plastikkirurgi vil få en eller anden form for komplikation, er ret lille og ligger på blot et par procent, samt at største delen af disse indebærer begrænsede negative konsekvenser. Risiko for at man skulle få en komplikation, der har direkte sundhedsskadelige effekt eller en negativ kosmetisk effekt ligger på en tiende del af en procent.

Et råd med på vejen

Den bedste måde at mindske risikoen for komplikationer, både æstetiske og helbredsrelaterede, er at vælge en klinik med et godt ry, kompetente kirurger og personale, være orienteret angående det pågældende indgreb, og være tydelig i kommunikation af sine forventninger, samt have dem på den realistiske side. De kan finde yderligere information om hvordan De finder en god klinik på siden om at vælge plastikkirurg ».

« Forberedelser og restriktioner før en plastikoperation | Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi (DSKP) »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk