Om specialistkompetens hos operationssygeplejersker

Operationssygeplejerske opfylder en vigtig funktion i forbindelse med kirurgiske indgreb. Hun er ansvarlig for vask og påklædning af patienten inden operationen, samt skal kontrollere patientens blodcirkulation og at udstyr og redskaber til operationen findes på plads.

Under operationen vil operationssygeplejersken assistere kirurgen, samtidig med at hun også har ansvar for omsorg af patienten. Hun har ansvar for at bedømme patientens tilstand og se til at han/hun ikke blive kold eller bliver udsat for tryk- eller cirkulationsskader. Hun skal også sørge for at der findes tilstrækkeligt med kompresser og redskaber under operationen. Dette er et arbejde som kræver en stor omhyggelighed. I operationssygeplejerskens ansvar indgår også tilsyn med at alting er sterilt i operationslokalet og at steriliteten bevares gennem hele operationen.

Operationssygeplejersken skal kende operationsmetoder, have viden om og kunne anvende kompliceret og avanceret teknisk apparatur.

På baggrund af den vigtige funktion som en operationssygeplejerske skal udføre, anser Cosmedia.dk at det er nødvendigt at samtlige praktiserende operationssygeplejersker på klinikken har en påkrævet uddannelse og erfaring med opgaverne de bliver stillet overfor. En professionalitets indikator for plastikkirurgiske klinikker ligger i at samtlige ansatte der, har en påkrævet uddannelse og kompetence for at løse de opgaver de er ansat til at udføre.

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for godkendelse af sygeplejersker. En operationssygeplejerske skal være uddannet som specialistsygeplejerske indenfor operationssygehusvæsnet og efter at have gennemgået specialistuddannelse bliver sygeplejersken godkendt af Sundhedsstyrelsen og vil blive tildelt et bevis på specialkompetence.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk