Tjekliste for klinik og kirurgvalg

Denne tjekliste indeholde et antal punkter som hver kan ses som positive indikatorer, hvis en kirurg opfylder dem. Det er dog vigtigt at punkterne betragtes i en sammenhæng og ikke hver for sig, da jo flere punkter er opfyldt, des bedre klinik- og kirurgvalget er.

 1. Kirurg er godkend af Sundhedsstyrelsen som specialist i plastikkirurgi (læs mere…)
 2. Kirurgen er medlem i Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi (læs mere…)
 3. Kirurgen er medlem i Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi (læs mere…)
 4. Praktiserende operationssygeplejersker på klinikken har påkrævet specielkompetens (læs mere…)
 5. Kirurgen ikke har modtaget advarsler fra Sundhedsstyrelsen (læs mere…)
 6. Den samme læge følger patienten igennem hele operationsprocessen (læs mere…)
 7. Klinikken giver en heldækkende information på den første konsultation (læs mere…)
 8. Klinikken tilbyder computersimulerede billeder af det resultat der kan opnås (læs mere…)
 9. Klinikken viser referencebilleder fra gennemførte operationer (læs mere…)
 10. Klinikken giver kontaktoplysninger til referencepatienter (læs mere…)
 11. Patienten får telefonnummer til døgnlægevagt (læs mere…)
 12. Klinikken anvender kun afprøvede behandlingsmetoder og materiale med statistisk lav komplikationsfrekvens (læs mere…)

Om Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Om Sundhedsvæsnets PatientklagenævnDet er Sundhedsstyrelsen i Danmark, der holder tilsyn med alle læger og personer, der udfører kosmetiske behandlinger. Det er også dem, der udsteder advarsler til klinikker eller plastikkirurger hvis de finder det nødvendigt. Føler man sig fejlbehandlet af en plastikkirurg, skal man anmelde den behandlende læge til Sundhedsvæsnets Patientklagenævn. Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen, uanset om det handler om de offentlige eller de private virksomheder.

Folketinget har besluttet, at Patientklagenævnet skal offentliggøre afgørelser uden anonymisering af sundhedspersoners titel og navn, hvor der er givet kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse eller givet kritik i forbindelse med kosmetiske indgreb. Det er dog en forudsætning for offentliggørelsen, at afgørelsen er truffet efter den 1. januar 2006.

Fra Sundhedsvæsnets Patientklagenævns hjemmeside angående offentliggørelse af afgørelser:

En afgørelse vil blive offentliggjort, hvis Patientklagenævnet finder grundlag for kritik af en sundhedsperson for virksomhed udøvet i forbindelse med et kosmetisk indgreb, herunder således også information, samtykke og journalføring. Ved et kosmetisk indgreb forstås et indgreb, der hovedsageligt foretages af ikke-behandlingsmæssige årsager.

Afgørelserne offentliggøres i 2 år på www.sundhed.dk og ligeledes på Patientklagenævnets hjemmeside www.pkn.dk.

Afgørelsen vil blive offentliggjort med angivelse af titel, navn og autorisationsID/fødselsdato på den person, der kritiseres af nævnet, jf. kriterierne ovenfor. Alle andre navne i afgørelsen anonymiseres. Dette gælder også stednavne og navne på sygehuse og afdelinger mv.”

Om Patientforsikring

Om PatientforsikringAlle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis De kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Ordningen dækker også lægemiddelskader. Det er Patientforsikringens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Det er gratis at anmelde en sag.

Hvilke typer af skader er dækket?

 • Skader, der kunne være undgået, fordi en erfaren specialist i samme situation ville have handlet anderledes.
 • Skader, der skyldes fejl eller svigt i apparatur og lignenede.
 • Skader, der kunne være undgået ved en anden lige så effektiv behandlingsteknik eller metode.

Hvad er ikke dækket ifølge loven?

 • Hvis behandlingen ikke fører til den forventede helbredelse eller bedring, kan der ikke tildeles erstatning.
 • Hvis erstatningen ikke overstiger 10.000 kr., dækkes skaden ikke. For lægemiddelskader er det tilsvarende beløb 3.000 kr.

Det skal også nævnes, at man klager til Patientklagenævnet, og man anmelder skader til Patientforsikringen.
En sag skal ikke forbi Patientklagenævnet, før der kan ske en anmeldelse til Patientforsikringen eller omvendt.
Patientklagenævnet og Patientforsikringen kan i øvrigt nå frem til forskellige afgørelser.

Hvis De vil vide mere om Patientforsikringen, eller anmelde en skade, kan De finde informationen på Patientforsikringens hjemmeside ».

« Kendetegn hos en kompetent plastikkirurg | Introduktion til at vælge klinik og plastikkirurg »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

Copyright | Sitemap

TIP! Find klinikken for din behandling i klinikregistret TIP! Find klinikk